Latest Posts

Ho-So-Nang-Luc-09-2018
Ngày 29.06.2018 vừa qua, Hiệp hội Bao bì Việt Nam cùng Công ty Rieckermann đã hợp tác đồng tổ chức Hội thảo mùa hè Hội thảo có tiêu đề "CÔNG...
Các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ công nhân viên ngày càng được Ban giám đốc và công đoàn công ty TNHH An...