Hội thảo Mùa hè “CÔNG NGHIỆP BAO BÌ – TẦM NHÌN 2020”

Ngày 29.06.2018 vừa qua, Hiệp hội Bao bì Việt Nam cùng Công ty Rieckermann đã hợp tác đồng tổ chức Hội thảo mùa hè

Hội thảo có tiêu đề “CÔNG NGHIỆP BAO BÌ – TẦM NHÌN 2020

Hội thảo đã chuyên sâu về công nghiệp 4.0 trong ngành bao bì, với khái niệm “4.0 là những kết nối thông minh giữa các quá trình trong doanh nghiệp”, từ lý thuyết đến thực tiễn áp dụng tại nột số doanh nghiệp tiêu biểu. Đặc biệt Hội thảo có đề tài riêng về con người trong công nghiệp 4.0 với đề tài “Nhà máy thông minh từ con người thông minh”.

Tổng số khách tham dự Hội thảo là 220 người, đại diện cho 70 đơn vị. Đây là lần tổ chức Hội thảo thành công, đạt mục đích đã đề ra của Hiệp hội Bao bì Việt Nam.

Nội dung chương trình:

Nguồn: Vinpas

Related Posts:

Thị trường bao bì Mexico

Thị trường bao bì giấy ở nước ngoài luôn là...

Tổ chức sinh nhật cho cán bộ, nhân viên sinh tháng 1 & 2

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban giám...