Công ty TNHH An Thịnh nâng cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 và 14001:2015

Công ty TNHH An Thịnh là một trong số ít những doanh nghiệp tại Hải Phòng xây dựng và áp dụng thành công 2 hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008Quản lý môi trường ISO 14001:2004 từ nhiều năm nay. Đầu năm 2018 An Thịnh tiếp tục thành công trong việc nâng cấp 2 hệ thống này lên phiên bản mới là ISO 9001:2015ISO 14001:2015. Phiên bản này là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của tiêu chuẩn ISO, phiên bản mới yêu cầu và bắt buộc hệ thống ISO phải là một giải pháp khoa học giúp doanh nghiệp kiểm soát và giảm thiểu các rủi ro phát sinh từ cả bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp. Việc tiếp nhận 02 chứng chỉ này tiếp tục minh chứng cho sự cam kết của An Thịnh đối với khách hàng, luôn luôn hoàn thiện và nâng cao chất lượng, bảo vệ môi trường hướng tới con người.

Với việc đạt chứng chỉ ISO 9001:2015ISO 14001:2015 Ban giám đốc Công ty nhận định đây vừa là một vinh dự lớn, thể hiện sự ghi nhận những nổ lực và cố gắng của tập thể cán bộ, công nhân viên của Công ty đồng thời điều này sẽ đem lại lợi thế cạnh tranh rất lớn không những tại thị trường Việt Nam mà còn trên thương trường quốc tế, vừa là thách thức cho Công ty phải liên tục cải tiến máy móc, trang thiết bị kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra và đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng.

Related Posts:

Công nghiệp in ấn và đóng gói bao bì đang phát triển nhanh

Ngành công nghiệp in ấn và đóng gói bao bì...

Lãnh đạo công ty tham dự các hoạt động tại LG Việt Nam

Tại thị trường Hải Phòng, LG Electronics Việt Nam là...

Công ty TNHH An Thịnh diễn tập PCCC

Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy...