Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp Việt Nam  có tính cạnh tranh hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bao bì tại Việt Nam.

 

Sứ mệnh

Tạo ra những sản phẩm tốt nhất cho chính chúng tôi và cho khách hàng đến với chúng tôi.

 

Related Posts:

Thư ngỏ

THƯ NGỎ Công ty TNHH An Thịnh xin gửi tới...